ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Aniva International S.A.
Μοναδικός παραγωγός και κάτοχος των εμπορικών δικαιωμάτων

Η Aniva International είναι μια εταιρεία με φυσικά σκευάσματα που αναπτύσσει, εξουσιοδοτεί και προωθεί καινοτόμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, με επίκεντρο τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, MENA και ΚΑΚ. Η Aniva Int. έχει στενούς δεσμούς με διάφορες εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ελβετία, προκειμένου να αναπτύξει και να παράγει τα δικά της προϊόντα.
Επιπλέον, η Aniva Int. αναπτύσσεται ταχέως με τη φιλοδοξία να καταστεί βασικός “παράγοντας” στην αγορά των φυσικών σκευασμάτων μέσω της ανάπτυξης, απόκτησης, αδειοδότησης και της αποκλειστικής εκπροσώπησης καινοτόμων φυσικών σκευασμάτων, ιατρικών συσκευών, συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς και προϊόντων προσωπικής φροντίδας, τα οποία παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές την ευκαιρία να ακολουθήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να βιώσουν μια αίσθηση ευημερίας. H Aniva Int. είναι ο μοναδικός παραγωγός του NEUROASPIS® plp10 καθώς και ο κάτοχος των εμπορικών δικαιωμάτων του προϊόντος για διάφορες αγορές στις οποίες έχει ισχυρή πρόσβαση μέσω άμεσης παρουσίας ή μέσω συνεργασιών.

Palupa Medical Ltd
Κάτοχος πνευματικής ιδιοκτησίας και διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Η PALUPA Medical είναι μια startup επιχείρηση που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του καινοτόμου Helix Business Incubator.

Η PALUPA Medical είναι αφοσιωμένη στο να βοηθήσει τους ασθενείς με ΠΣ να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και μέσω καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων, την ολιστική προσέγγιση, να διερευνήσουν και να αναπτύξουν νέες πρωτοποριακές παρεμβάσεις που είναι πιο αποτελεσματικές, δυνητικά ικανές να προωθήσουν την αποκατάσταση τους και χωρίς παρενέργειες.

Η ολιστική προσέγγιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά για τη θεραπεία αυτής της χρόνιας ανίατης νόσου.